top of page

Rådgivning

THINGE STRATEGA erbjuder :

 • Samarbetspartner vid frågor som rör strategiskt hållbarhetsarbete åt företagsledning

 • Specialist och intern revisor ledningssystem                            ISO 14001 :2015 / ISO 9001:2015 .

 • Projekt- och processledare av målinriktat förändringsarbete av verksamhet inom miljö, hälsa, säkerhet.

 • Utförare av verksamhetsanpassade workshop inom miljö och  de globala målen för hållbar utveckling.

 • Framtagning av hållbarhetsstrategisk karta - en modell för just din verksamhet.

 • Rådgivare av miljötekniska frågor vid tillståndspliktiga industriella verksamheter.

 • Utförare av riskanalyser inom kemikalier.

 • Utförare av lagefterlevnadskontroller enligt Miljöbalken och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete).

 • Samordnare och specialiststöd vid bedömning av produktmärkning av byggmaterial enligt BASTA  samt produktmärkning av Textil enligt Bra Miljöval .

KOntakt

Ekeby, Skåne 
janeth@thinge.se |  Tel: 076 883 00 29

 • Black Facebook Ikon
 • Black Instagram Ikon
 • Black Edin Ikon

Tack för ditt meddelande! Jag återkommer så fort jag kan.

bottom of page