• Black Edin Ikon
 • Black Instagram Icon
 • Black Facebook Icon

Let´s make your sustainability journey together

Välkommen till Thinge Stratega
- din miljö- och hållbarhetskonsult

 

 

Är du i behov av en pålitlig och engagerad samarbetspartner inom miljö och hållbarhet?

 

I en tid då myndigheter, klimatförändringar, globalisering och urbanisering får stor betydelse och påverkar din organisation kan det vara en god insikt att ta stöd av en miljö - och hållbarhetsexpert. 

  Kontakta mig för en genomgång av just din utmaning, omställning , frågeställning som driver just din organisation inom sakområdet miljö och hållbarhet.  

 

Min affärsidé är att skapa konkret förändring, struktur och affärsmässigt värde för ett företag eller organisation och samtidigt bidra till en bättre värld. 

 

Att på riktigt göra något för en bättre hållbar värld, för ett samhälle, ett företag eller för en människa är min passion.

Jag utgår från ett kreativt kontor i landsbygdsmiljö i Ekeby utanför Helsingborg.

Jag hjälper er gärna med att koppla er verksamhet till de globala målen och Agenda 2030

"En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov"   ur FN-rapporten ’‘Vår gemensamma framtid’’, 1987

MILJÖ och hållbarhet

 • Processledning miljö och hållbarhetsprojekt

 • Verksamhetssystem Miljö ISO 14001:2015

 • Verksamhetssystem Kvalitet  ISO 9001:2015

 • Inhyrd resurs inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet

 • Produktmärkning BASTA och Bra Miljöval

AnALYs och Workshop

 • Funderar ni på hur just er organisation behöver ställa om i en föränderlig värld ? 

 • Vad behöver ni för hållbar framgång? 

 • Analys och strategisk insikt för er verksamhet

Janeth Andersson

E-post: janeth@thinge.se

Tel: +46 768 830029

 • Från små och stora tillverkningsföretag

 • Från internationella konsultföretag

 • Från flygplats

 • Från byggsektorn

 • Från lantbrukssektorn

 

SAMARBETSPARTNER

"Du fungerar perfekt som bollplank för mig och din förmåga att strukturera uppgifter avundas mig" 

" Skulle inte kunna tänka mig nån med bättre lämpad kompetens för möta både utmaning inom organisation och med bredden av kunskap och erfarenhet inom miljö"

KOntakt

Ekeby, Skåne 
janeth@thinge.se |  Tel: 076 883 00 29

 • Black Facebook Ikon
 • Black Instagram Ikon
 • Black Edin Ikon